Βαλδίρκεια 2017 - Αποτελέσματα Αγώνα

Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://esportevents.gr/events/events.php?id=464