Δημοσιοποίηση Οικονομικών Στοιχείων Συλλόγου

Δημοσιοποίηση Οικονομικών Στοιχείων Συλλόγου

Συνημμένα σας παρουσιάζουμε τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου για το έτος 2020

 

01_01_2020-31_12_2020_EKΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1) 02.04.21 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (Πρόγραμμα 2021 – Οικονομικός Απολογισμός 2020)

 

Με εκτίμηση το

Δ.Σ.  του Συλλόγου