Οικονομικοί Απολογισμοί - Εκθέσεις Διαχείρισης

Για την Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης 01/01/2019-20/06/2019 πατήστε εδώ

Για τον Οικονομικό Απολογισμό της περιόδου 01/01/2019-20/06/2019 πατήστε εδώ

Για την Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης 21/06/2019-31/12/2019 πατήστε εδώ

Για τον Οικονομικό Απολογισμό της περιόδου 21/06/2019-31/12/2019 πατήστε εδώ