Παιδικός Αγώνας

Κατεβάστε και συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα του αγώνα. Κάντε κλικ εδώ.

Θα χρειαστεί να την προσκομίσετε στην γραμματεία κατά την παραλαβή του φακέλου σας.