Ανάρτηση των Οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου

Ανάρτηση των Οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συλλόγου στο μενού “ο σύλλογος/οικονομικοί απολογισμοί” οι 2 εκθέσεις οικονομικής  διαχείρισης καθώς και οι 2 οικονομικοί απολογισμοί λόγω αλλαγής Δ.Σ. εντός του 2019 στα πλαίσια των ετήσιων υποχρεώσεων του συλλόγου.