Διοικητικό συμβούλιο

Συγκρότηση του Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αντιπρόεδρος: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταμίας: ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ειδικός Γραμματέας: ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έφορος: ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Ενημέρωσης: ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ