Στοιχεία ήδη εγγεγραμμένων αθλητών NEVROKOPI TRAIL